Kinderen

Kinderen zijn als ruwe diamanten, de toekomst lacht hen toe.
Soms gebeurt het dat een kind zich minder goed voelt.
Dit kan tot uiting komen in (faal)angst, driftbuien, verdriet, niet kunnen kiezen, zich gepest voelen, zich terugtrekken, onverschilligheid, onderpresteren, niet goed slapen … 

Achter elke vorm van gedrag, schuilt een behoefte. Als coach ga ik op zoek naar de behoefte en noden van je kind. 

Wanneer kan je bij mij aankloppen?

Tarief

€ 60 per uur